OPVISNINGSGRUPPER - udover regionshold.

Vi vil gerne have meget dans , vi har 7 plejehjem der gerne vil have besøg, derudover er der flere pladser i byen til opvisninger.

Når vi så ser hvilke hold, der tilmelder sig, tager jeg kontakt til jer alle, så vi i fællesskab kan få opvisningerne placeret i programmet.

Vi vil glæder os til at få flere hold, da vi har mange pladser i byen og 13 plejehjem .

 

Plejehjemsopvisninger

Onsdag kl. 10.00–12.00.

Igen ved dette Landsstævne skal vi ud og vise vores dans på nogle af byens plejehjem – og vi ved, at de vil tage rigtig godt imod jer.

 

Region Nord: kommer senere

Region Midt: kommer senere

Region Syd: kommer senere

Region Sjælland: kommer senere

Region Hovedstaden: kommer senere

 

 

Opvisninger og fællesdans i byen

Onsdag kl. 13.30–15.30

Efter endt dans på plejehjem rundt på Als vil der være opvisninger på centrale pladser rundt i Sønderborg.

Præcis hvor hvert enkelt hold skal danse bliver meldt ud senere.

Efterfølgende mødes vi alle på Nytorv, hvor vi kl. 15.00–15.30 har en fælles, åben legestue, hvor alle kan deltage.