Hjælper ved Landsstævnet


Det giver næsten sig selv, at stævneudvalget og underudvalgene ikke kan gennemføre et så stort arrangement som Landsstævnet alene. Vi får brug for en del hjælpere til en mængde praktiske opgaver før og under stævnet, og håber derfor, at rigtig mange har lyst til at give en hånd med.


Eksempler på hjælperopgaver:

 • Etablering af campingplads/klargøring af skole
 • Anvisning af stævnedeltagere
 • Døgnvagt på camping og skole
 • Adgangskontrol på camping og skole
 • Billetkontrol ved kurser, koncerter osv.
 • Check af stævnearmbånd ved legestuer
 • Bistå ved aktiviteter for børn og unge
 • Opsætning og nedtagning af borde og stole
 • Opsætning af henvisningsskilte
 • ”Guider” for regions-/opvisningshold ved plejehjemsopvisninger og dans i centrum
 • Hjælp ved servering af morgenmad, mødeforplejning, mad ved ungebal mv.
 • Hejsning og nedtagning af flag
 • Udrykningshold til her-og-nu-opgaver
 • Oprydning på stævnets sidste dag
 • Nedbrydning af campingplads

og mange andre spændende opgaver…


Man kan tilmelde sig som hjælper i det antal timer, man har tid til og mulighed for.


Udskriv og udfyld blanketten nedenfor, hvor du skal skrive navn, adresse, tlf.nr. mv. og derudover kan du nævne tre typer opgaver i prioriteret rækkefølge, som du helst vil deltage i. Vi kan ikke garantere for, at du kun får de opgaver, du prioriterer, men vi vil gøre vores bedste.

 

Der er også plads til at skrive de tidsrum, hvor du IKKE kan hjælpe – f.eks. hvis der er et helt specifikt arrangement under stævnet, du gerne vil deltage i, hvis du ikke kan tage nattevagter på skole/camping eller lignende. Hvis du melder dig som hjælper i over 18 timer, kan du dog ikke forvente, at du også kan nå at deltage i de fleste stævneaktiviteter.

 

Husk at du også skal tilmelde dig som deltager til landsstævnet her – du kan læse i vejledningen, hvordan du udfylder tilmeldingsformularen når du er hjælper.

 

Vi skal for god ordens skyld gøre op opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest på alle, der er tilknyttet arrangementer for børn under landsstævnet, dvs. B&U-udvalgsmedlemmer, instruktører, spillemænd, hjælpere osv. Attesterne indhentes af Dans Danmark.