Søndag d. 16. juli

14.00-20.00

Campinglogi, skolelogi og stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen og ringriderpladsen

19.00-20.00

B&U Ryste-sammen-aktiviteter for de 5-30-årige m/Maja Eckert

Statsskolens festsal

12.00-01.00

Badefaciliteter i statsskolens hal åbne (døgnåbent på statsskolen)

Statsskolens hal, baderum

20.00-23.30

Mød-hinanden-folkedansebal

Statsskolens hal

Mandag d. 17. juli

07.00-08.00

Stævneudvalgsmøde

Statsskolen

06.00-01.00

Badefaciliteter i statsskolens hal åbne (døgnåbent på statsskolen)

Statsskolens hal, baderum

8.00

Campinglogi og skolelogi åbner

Statssklen og Ringriderpladsen

08.00-09.00

Infomøde for stævneudvalg, regionsrepræsen-tanter, bestyrelser m.fl.

Mødelokale S2 på statsskolen

08.00-14.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

09.00-09.45

Familiesang for børn, unge og voksne m/Mona Stenderup. Musik: Vibeke og Peter Smidt

Statsskolens gymnastiksal

09.00-10.15

Træning Region Syd 

Statsskolens hal

09.00-10.15

Træning Region Sjælland                  

Statsskolens festsal

09.30-11.00

Guidet byvandring 1, Sønderborg 

Statsskolens hovedindgang

10.00-17.00

Sønderborg Husflid: Aktiviteter

Ringriderpladsen

10.30-11.45

Træning Region Nord

Statsskolens hal

10.30-11.45

Træning Region Hovedstaden          

Statsskolens festsal

10.30-11.30

Ringridning for børn og barnlige sjæle 

Ringriderpladsen

11.00-12.00

Folkedans for alle

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

13.30-15.00

Guidet byvandring 2, Sønderborg 

Statsskolens hovedindgang

14.30-15.00

Faneinstruktion

Ringriderpladsen

15.00-15.30

Optog for spillemænd og dansere 

Rønhaveplads

15.30-16.30

Stævneåbning

Ringriderpladsen

17.00-18.00

Polkaplask. Musik: Asmus Muurmann og Majken Sand Nielsen

”Fluepapiret” bag Sønderborg Slot

17.00-22.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen

19.00-20.00

Familielegestue m/Johannes Bording. Musik: Arne Jørgensen

Statsskolens festsal

20.00-21.30

Region Syd - opvisning og legestue

Statsskolens hal

19.30-22.00

Salgsudstilling åben

Lokale ovenover Statsskolens hal

20.00-23.30

Musikcafé

Statsskolens festsal

21.30-23.30

Alm. legestue

Statsskolens hal

23.30-

Natdans

Statsskolens festsal

Tirsdag d. 18. juli

07.00-08.00

Stævneudvalgsmøde

Statsskolen

07.00-09.00

Morgenvandring i Sønderskoven 

Egetofte Naturskole, Egetoftevej 4, 6400 Sønderborg

06.00-01.00

Badefaciliteter i statsskolens hal åbne (døgnåbent på statsskolen)

Statsskolens hal

08.00-12.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

08.00-09.15

Træning Region Midt

Statsskolens hal

09.00-09.45


Bevægelse og sanglege for børn 1-7 år m/ Maja Eckert. Musik: Bente Nissen og Birthe Sandbæk

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

09.30-12.00

Kursus ”Sydslesvigske danse”

Statsskolens hal

10.00-11.00

Guidet tur på Augustiana

Augustiana kunstpark og kunsthal

10.00-12.00

B&U-danseworkshop med Ingelise og Birger. Musik: Johnnie Frederiksen. For de 8-30 årige og børnenes forældre

Statsskolens gymnastiksal

10.00-12.00

Musikworkshop for voksne, Sønderho-musik

Statsskolens festsal

10.00-17.00

Sønderborg Husflid: Aktiviteter

Ringriderpladsen

11.00-12.00

Dans og musik inkl. træning til konkurrence i Stokkedans mm.

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

12.30-14.30

Træning til kirkekoncert

Statsskolens festsal

13.00-14.00

Workshop "Prøv et instrument" for de 5-30-årige m/Lene og Aksel Nielsen, Vibeke og Peter Smidt

B&U-lokale S4 på Statsskolen

13.00-15.00

Spilleworkshop med Mads Hansens Kapel. For unge 13-30 år 

Lokale S3 på Statsskolen

13.30-16.00

Kursus "Rækkedanse"

Statsskolens hal

15.00-17.30

Sønderjysk kaffebord på Den Gamle Kro, Gråsten

Den Gamle Kro, Slotsgade 6, 6300 Gråsten

15.30-17.30

Musikworkshop for voksne med Mads Hansens Kapel

Statsskolens festsal

16.00-22.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

18.00-21.30

Ungefest. Spisning og bal med Mads Hansens Kapel. For unge 13-30 år

Kantinen/Statsskolens festsal

19.00-20.00

Familielegestue m/Maja Eckert. Musik: Anna Marie Tind

B&U-lokale S4 på Statsskolen

19.30-22.00

Salgsudstilling åben

Lokale ovenover Statsskolens hal

20.00-21.30

Region Sjælland - opvisning og legestue

Statsskolens hal

21.30-23.30

Bal med Mads Hansens Kapel (for alle stævne-deltagere)

Statsskolens festsal

23.30-

Natdans

Statsskolens festsal

Onsdag d. 19. juli

07.00-08.00

Stævneudvalgsmøde

Statsskolen

06.00-01.00

Badefaciliteter i statsskolens hal åbne (døgnåbent på statsskolen)

Statsskolens hal, baderum

07.00-09.00

Infomøde regionsrepræsentanter, styrelser m.m.

Mødelokale på statsskolen

08.00-12.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

09.00-09.45


Familiesang for børn, unge og voksne m/Mona Stenderup. Musik: Anna Marie Tind

Statsskolens gymnastiksal

10.00-11.00

Spillemandsmusik

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

10.00-12.00

Udflugt Jollmandsgård + Hjortspringbåden

Jollmandsgård, Møllegade 15, Holm, 6430 Nordborg

10.00-12.00

Danseworkshop m/Johannes Bording. Musik: Arne Jørgensen. For 13-30 -årige

Statsskolens festsal

10.00-17.00

Sønderborg Husflid: Aktiviteter

Ringriderpladsen

10.30-12.00

Plejehjemsopvisning, Region Nord

Tandsbjerg Plejecenter, Tandsbjerg 10, 6400 Sønderborg

10.30-12.00

Plejehjemsopvisning, Region Midt

Dybbøl Plejecenter, Gammel Aabenraavej 24, 6400 Sønderborg

10.30-12.00

Plejehjemsopvisning, Region Syd

Hørup Plejecenter, Hørup Bygade 44, 6470 Sydals

10.30-12.00

Plejehjemsopvisning, Region Sjælland

Amaliehaven Plejecenter, Svanehaven 2, 6440 Augustenborg

10.30-12.00

Plejehjemsopvisning, Region Hovedstaden

Broager Plejecenter, Møllegade 18, 6310 Broager

11.00-12.00

Folkedans for alle

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

13.30-14.00

Regionsopvisning, Region Syd

Rønhaveplads

14.00

Udflugt til Vagns SAAB-museum

Nordborgvej 56, 6430 Nordborg

14.00-14.30

Regionsopvisning, Region Sjælland

Sønder Havnegade

14.10-14.40

Regionsopvisning, Region Nord

Rønhaveplads

14.30-15.00

Regionsopvisning, Region Hovedstaden

Lystbådehavnen

14.50-15.20

Fællesdans på Rønhaveplads

Rønhaveplads

15.00-15.30

Regionsopvisning, Region Midtjylland

Søndertorv

16.00-17.30

Workshop STOMP m/Johnnie Frederiksen. For alle

Statsskolens gymnastiksal

16.00-22.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

16.00-17.30

Træning til kirkekoncert

Statsskolens festsal

17.30-19.00

Wohlenberg vinsmagning 

Wohlenberg Vinhandel, Perlegade 10, 6400 Sønderborg

19.00-20.00

Familielegestue m/Ingelise Rasmussen og Birger Lund. Musik: Michael S. Petersen

Statsskolens festsal

19.30-22.00

Salgsudstilling åben

Lokale ovenover Statsskolens hal

20.00–21.30

Region Midt - opvisning og legestue

Statsskolens hal

20.00-23.30

Musikcafé

Statsskolens festsal

21.30–23.30

Region Hovedstaden - opvisning og legestue

Statsskolens hal

23.30-

Natdans

Statsskolens festsal

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Torsdag d. 20. juli

07.00-08.00

Stævneudvalgsmøde

Statsskolen

07.00-09.00

Morgenvandring i Sønderskoven 

Egetofte Naturskole, Egetoftevej 4, 6400 Sønderborg

06.00-01.00

Badefaciliteter i statsskolens hal åbne (døgnåbent på statsskolen)

Statsskolens hal, baderum

08.00-12.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

09.00-09.45


Bevægelse og sanglege for børn 1-7 år m/Maja Eckert. Musik: Bente Nissen og Birthe Sandbæk

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

09.00-10.30

Orkesterprøve festforestilling

Statsskolens gymnastiksal

09.30-12.00

Kursus "Dans, krop og bevægelse

Statsskolens hal

10.00-12.00

Udflugt Jollmandsgård + Hjortspringbåden

Jollmandsgård, Møllegade 15, Holm, 6430 Nordborg

10.00-11.00

Folkedans for alle

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

10.30-12.00

Træklatring for børn og unge 3-30 år m/Thomas Lundstrøm

Sted bekendtgøres senere

10.00-17.00

Sønderborg Husflid: Aktiviteter

Ringriderpladsen

11.00-12.00

Kom og se hvordan en dragt tages på – og gæt hvad den vejer

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

11.00-13.30

Udflugt til Riecks stensamling + Fladbæk strand

Egebjergvej 4, Svenstrup, 6430 Nordborg

11.00-13.00

Musikworkshop for voksne med Johnnie Frederiksen

Statsskolens gymnastiksal

13.00-15.00

Arbejdende værksted (dragthåndarbejde)

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

13.30-15.30

Kursus Schottish med variationer

Statsskolens hal

14.00-15.30

Generalprøve kirkekoncert

Christianskirken, Ringgade 102, Sønderborg

16.00-17.30

Kirkekoncert

Christianskirken, Ringgade 102, Sønderborg

16.00-18.00

Træning til festforestilling m/Vill Plesner Petersen og Johanne Hoffland For børn og unge 8-30 år

Statsskolens hal

16.00-22.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

19.00-20.00

Familielegestue m/Hanne Bording Jørgensen. Musik: Arne Jørgensen

Statsskolens festsal

19.30-22.00

Salgsudstilling åben

Statsskolen 

20.00-23.00

Musikcafé

Statsskolens festsal

20.00–21.30

Region Nord - opvisning og legestue

Statsskolens hal

21.30-23.30

Alm. legestue

Statsskolens hal

23.30-

Natdans

Statsskolens festsal

Fredag d. 21. juli

07.00-08.00

Stævneudvalgsmøde

Statsskolen

06.00-01.00

Badefaciliteter i statsskolens hal åbne (døgnåbent på statsskolen)

Statsskolens hal, baderum

08.00-09.00

Infomøde regionsrepræsentanter, styrelser m.m.

Mødelokale på statsskolen

08.00-12.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

09.00-09.45


Familiesang for børn, unge og voksne m/Mona Stenderup. Musik: Anna Marie Tind

Statsskolens gymnastiksal

09.00-10.30

Orkesterprøve festforestilling

Statsskolens festsal

09.30-11.30

Træning til festforestilling. For børn og unge 8-30 år

Statsskolens hal

10.00-11.00

Folkedans for alle

Aktivitetsteltet, Ringriderpladsen

12.00-14.00

Konkurrence i Stokkedans, Kostedans mm.

Rådhustorvet

14.00-15.30

Orkesterprøve festforestilling

Statsskolens hal

16.00-17.30

Festforestilling

Statsskolens hal

16.00-22.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

19.00-20.00

Familielegestue m/Rune Pedersen. Musik: Vibeke og Peter Smidt

Statsskolens festsal

20.00–22.00

Alm. legestue

Statsskolens hal

20.00-21.30

Musikcafé

Statsskolens festsal

22.00-23.30

Stævneafslutning

Statsskolens hal

23.30-

Natdans

Statsskolens festsal

Lørdag d. 22. juli

06.00-10.00

Badefaciliteter i statsskolens hal åbne (døgnåbent på statsskolen)

Statsskolens hal, baderum

08.00-12.00

Stævneinfo-kontor åbent

Statsskolen 

12.00

Camping- og skolelogi lukker