Koncerter på landsstævnet

Kirkekoncert og sang  i Christianskirken.

Ledes af Dorthe Hoffland, som har udvalgt melodier fra gamle alsiske nodebøger. Noderne bliver sendt forud, så der er mulighed for at øve hjemmefra. Naturligvis er der også afsat samlet øvetid på stævnet. Og Christianskirken er et perfekt spillested med god akustik, og plads til rigtig mange tilhørere.

Indbygget i koncerten er sangarrangement med Tamira Mariann Jørgensen fra Alsingergildet.


Noder til kirkekoncerten


Orkesterprøver: Tirsdag kl. 12.30-14.30 og onsdag kl. 16.00-17.30. Sted: Statsskolens festsal

Generalprøve: Torsdag kl. 14.00-15.30.
Sted: Christianskirken, Ringgade 102, Sønderborg

Kirkekoncert: Torsdag kl. 16.00-17.30.
Sted: Christianskirken, Ringgade 102, Sønderborg
Pris:

Aktive spillemænd: Gratis

Publikum: Gratis, men billetter skal bestilles


Hello world
Hello world

Festforestilling, stort orkester.

Ledes af Johnnie Frederiksen, som har udvalgt og arrangeret melodier fra alsiske nodebøger, samt præsenterer nykomponeret musik.
Noderne sendes ud forud for stævnet, så der er mulighed for at øve hjemmefra, men også orkesterprøver under stævnet.


Orkesterprøver:
Torsdag kl. 9.00-10.30 (sted: Gymnastiksalen) og
fredag kl. 9.00-11.00 (sted: Statsskolens festsal)

Generalprøve: Fredag kl. 14.00-15.30: Sted: Statsskolens hal

Noder til festforestillingen


Festforestilling: Fredag kl. 16.00-17.30. Sted: Statsskolens hal

Musikcafé:

Der arrangeres musikcafé mandag, onsdag og torsdag og fredag aften i Statsskolens festsal.

Man kan tilmelde sig som gruppe til at spille der eller rundt om i byen. Husk kontaktoplysninger, når I tilmelder jer.

Ind imellem vil lokale musikere være tovholdere og der er mulighed for ”buskspil”. Man kan også under landsstævnet finde sammen som gruppe og melde sig til at spille i musikcaféen, for eksempel sæt med fanødanse.


Hello world

NATDANS


Natdans bliver i Statsskolens festsal, efter musikcaféen. Der startes op kl. 23.30-24.00 og du kan spille så længe, du har lyst, og der er nogen at spille for.


INSTRUMENTOPBEVARING


På Statsskolen vil der være mulighed for, at instrumenter kan efterlades i et aflåst lokale.